TAKENTREPRENÖRER

GEMENSAM GRUNDSYN

Tusentals läckande tak, som idag orsakar stor ekonomisk skada talar sitt tydliga språk!

Det här visar tydligt att det har varit si och så med kvaliteten i utförandet av takarbetet, och tyvärr fortfarande är ett faktiskt problem. Det är viktigt att lägga ned de extra timmar som behövs där det ofta slarvas, vid genomföringar, stosar, ränndalar, hörn och vinklar som kräver extra arbete. Felaktigt material med för låg kvalitet är också ett problem! Produkter som inte motsvarar den förväntning på kvalitet - som du som kund har rätt att ställa.

Våra takmontörer är hantverkare med gammal yrkesstolthet.

Kvalitet på taket skapas av skickliga hantverkare. Våra takmontörer är nog utvalda och har lång erfarenhet och god kunskap om både byggteknik och de senaste takläggningsmetoderna. Samtliga är auktoriserade av oss och har en historik utan läckande tak. Det är ju deras kvalitetsstämpel! Vidareutbildning pågår ständigt, enligt fastlagt utbildningsplan. Det är faktiskt en mindre vetenskap att få tätt runt rör, hörn, vinklar och genomföringar.

Men för oss handlar hantverket också om någonting annat, idag ofta bortglömt, gammaldags omsorg. Under hela entreprenadtiden håller vi dig informerad om arbetets fortskridande. Vi följer naturligtvis gällande säkerhetsföreskrifter. Samtliga våra material kan appliceras med varmluftsvets, om du vill. Du kan alltid nå en ansvarig om du har några frågor. När vi lämnar ett färdigt arbete är det ordentligt städat – du skall kunna se och känna att arbetet är professionellt gjort.

Vi har här en gemensam grundsyn i vad det är som gör taket tätt!

När du beställer ett arbete av Nordic Roofing kan du vara trygg i förvissningen om att det enbart är av oss auktoriserade takmontörer som utför arbetet. Allt för att vi skall kunna hålla den höga kvalitetsnivå till dig som vi utlovat.

Våra takmontörer är inte bara hantverkare – de är även din partner när det gäller dina tak!