PRODUKTER

ELMO-Star – Nästa generations tätskikt

Nordic Roofing levererar redan idag – nästa generations tätskikt. Den miljöcertifierade ELMO-Star som ger ökad lönsamhet tack vare lång livslängd och snabb läggning utan öppen låga - om du vill, och minsta möjliga underhåll. Självklart utförs läggningen av auktoriserade takmontörer med lång erfarenhet.

Produkt
ELMO-Star tätskiktssytem är den nya normen inom taktäckning, när det gäller kvalitet och miljö. Här får du en unik takbeklädnad som är många gånger flexiblare, starkare, stabilare och mer hållbar – än de flesta taktäckningsprodukter.

ELMO-Star har tagits fram som svar på den stigande efterfrågan på produkter som bidrar till minskad energiåtgång och miljöbelastning. Materialets mycket starka, homogena struktur är ett resultat av snart 130 års konstant utveckling och förbättring. Med en kombination av en speciellt framtagen bitumen och synteter har man här utvecklat ett unikt tätskikt – ELMO-Star. Tätskiktet är uppbyggt med en dubbel kompositbärare av polyester och glasfiber i mitten samt två lager polymerisk bitumen på över och undersidan.

Ovansidan har en beläggning av APAO (Amorphous Poly Alfa Olefins) modefierad bitumen. Denna beläggning ger ett utmärkt skydd mot UV-strålning och en enastående livslängd. Undersidan har en beläggning av SBS (Styren Butadiene Styrene) modifierad bitumen, som ger en hög elasticitet och mycket god vidhäftning. Det unika i den här produkten är blandningen av APP och SBS i en och samma produkt!

Det frilagda överlappet av SBS modifierad bitumen säkerställer en optimal vidhäftning, när den svetsas samman. Svetsningen kan göras på traditionellt sätt med gasol, eller med varmluftsvets. Valet är ditt! Att vi använder SBS i överlappet ger en 4 gånger så hållbar skarv, jämfört med en APP skarv.

Produkten ELMO-Star återfinns i ett antal olika varianter, beroende på vilka applicerings- och funktionskrav som du ställer på produkten.