TJÄNSTER

FACILITY MANAGEMENT

Nordic Roofing kan erbjuda er ett antal tjänster när det gäller - Service och Underhåll av era tak.

Årlig översyn och städning av ditt tak – en eller två gånger per år – intervallet bestämmer du.

Vi vet av erfarenhet att delar av det löpande underhållet ofta glöms bort. Inte medvetet, men av olika skäl blir det inte gjort. Ett tak behöver ofta städas 2 ggr per år - brunnar skall rensas, löv skall tas om hand och fåglar ställer t.ex. ofta till problem på taken. Du behöver också göra en översyn av konditionen på ditt tak. Det hinner hända mycket med taket under ett antal månader. Låt det inte bli en obehaglig överraskning!

Underhållsplan för hela eller delar av ditt takbestånd

Nordic Roofing hjälper flera företag med att på ett strukturerat sätt få kontroll på det aktuella underhållsbehovet. Ofta har företaget ett flertal takytor, med skiftande kondition, och man känner sig osäker på hur arbetet bör prioritera och när det faktiskt behöver åtgärdas.

Här kan vi hjälpa till, att i dialog med er ta fram ett adekvat beslutsunderlag som konkretiseras av en - Underhållsplan. Planen innehåller en detaljerad genomgång av taken, med en fullödig fotodokumentation. Vi ger förslag på en prioritetsordning och ger er en budgeterad fast kostnad för ev. arbete. På detta sätt får du en plan för underhållet av dina tak och slipper hamna i en situation där akuta åtgärder måste sättas in – som du kanske inte i alla delar har budgeterat för.

Översyn efter garantitidens slut

Eftersom livslängden på taket i många fall är betydligt längre än garantitiden, kan vi dessutom ta fram ett avtal om fortsatt besiktning och kontroll av ditt tak – efter garantitidens utgång.

Har du en gång anlitat oss för takarbete - kan du alltid ringa oss om du har frågor, och vi håller dig uppdaterad om utvecklingen på takmarknaden.

Kontakta oss!