VD HAR ORDET!

Nordic Roofing AB – Uppstickaren på den svenska takmarknaden!

Jag vill införa ett nytt sätt att tänka inom takbranschen och mitt kompromisslösa mål är att höja kvaliteten på takarbetet i Sverige. Jag har i tidigare professioner arbetat med kvalitetssäkring i centrum – varför kvalitet är grundbulten för Nordic Roofing - i allt vad vi gör!

Varje år renoveras det tak i Sverige för betydande summor. En stor del av dessa tak skulle, om materialval, arbetsutförande och underhåll från början givits rätt förutsättningar haft en betydligt längre livslängd. För att lyckas med detta krävs tre viktiga parametrar: produkter av högsta kvalitet, landets bästa takmontörer samt en adekvat plan för besiktning och skötsel. Naturligtvis är rätt garantier en ytterligare viktig komponent. Läs gärna mer om detta under Vår filosofi, Tätskiktsleverantör, Takentreprenörer samt Garantier.

Nordic Roofing kan erbjuda er landets bästa takmontörer, enligt vår uppfattning. Kvalitet på taket skapas enbart av skickliga yrkesmän. Våra takmontörer har samtliga lång erfarenhet och god kunskap om både byggteknik och de senaste takläggningsmetoderna. Samtliga är certifierade av oss, med fortlöpande utbildning, och har en historik utan läckande tak. Det är ju deras kvalitetsstämpel! Våra takmontörer är inte bara hantverkare, de är även din partner när det gäller dina tak. Läs gärna mer under Takentreprenörer.

Vårt arbete handlar inte enbart om ett tätt tak, utan om ett problemfritt tak! Därför utför vi, tillsammans med dig, återkommande besiktningar av det levererade taket under hela garantitiden. Vi åtar oss också att ta hand om det löpande underhållet av ditt tak, t.ex. att städa varje vår och höst. Läs gärna mer under Produkter & Tjänster.

Vår marknad utgörs av industri- och handelsföretag, stat och kommun, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, förvaltningsbolag och det föreskrivande ledet.

I skrivande stund har vi ett antal pågående projekt igång, och naturligtvis redan en hel del avslutade – tag kontakt med oss om du vill ha en referens i ditt närområde.

Gör som Volvo, ABB m.fl. – låt oss visa vad vi går för!

Spånga i juli månad

Nordic Roofing AB


Johan Westin