GARANTIER

Produktgaranti

Nordic Roofing lämnar 10+5 års produktgaranti på samtliga produkter.

Försäkringen är tecknad genom ABN AMRO Bank, NV med försäkringsbrev nr 7.297.010.0, och det försäkrade beloppet uppgår till € 1,250,000 per försäkrat objekt. En fullt ut förbetald försäkring som ger dig trygghet.

Projektgaranti

Försäkringen är tecknad genom ABN AMRO Bank, NV med försäkringsbrev nr 0.101.800.4/0.101.801.7/0.101.802.0, och det försäkrade beloppet uppgår till € 1,250,000 per försäkrat projekt.

För mer utförlig information om våra – Garantier – Kontakta oss!