TAKENTREPRENÖRER

AUKTORISATION

Våra takmontörer är auktoriserade på samtliga våra produkter.

Auktorisationen består i att på plats hos vår leverantör Esha, genomgå en 3-dagarskurs. Där teori och praktik varvas.

Takmontörerna får bl.a. följa arbetet i forsknings- och utvecklingslaboratoriet, produktionen i fabriken och själva utföra ett antal praktiska moment i Eshas egen testanläggning. Dessutom ges en grundlig teoretisk utbildningsdel. Kursen avslutas med en teoretisk och praktiskt examination.

Efter genomförd auktorisation sker kontinuerligt schemalagd fortbildning. Kunskap är färskvara!

Allt för att våra takmontörer skall vara väl förberedda inför de utmaningar som väntar på taken!