PRODUKTER

Här hittar du våra olika tätskiktssystem för platta och låglutande tak. Våra system passar naturligtvis även utmärkt för tak med ordentlig lutning, och kan appliceras på alla förekommande underlag.

Våra system har Godkännandebevis utfärdade av Sitac och står under kontinuerlig kontroll av SP, Sveriges tekniska Forskningsinstitut.

Samtliga våra produkter kan med fördel appliceras med varmluftssvets, men även på traditionellt sätt - Valet är ditt. Det tycker vi är bra!

Här hittar du följande produkter:

ELMO-Star

Vårt unika tätskiktssystem. Nästa generations tätskikt, som är resultatet av en helt unik produktutveckling. Marknadens mest högteknologiska tätskikt, med sin unika uppbyggnad av både APAO (APP) och SBS bitumen och en dubbel kompositbärare. Kombinationen med både APP och SBS är unik, i en och samma produkt, och placerar produkten i teknikens framkant. Både när det gäller produktutveckling och prestanda. Den patenterade bäraren är en sammanvävd polyester och glasfiber väv, som bidrar till produktens höga kvalitet. Detta sammantaget ger produkten en mycket lång och underhållsfri livslängd. Du återfinner ELMO-Star i ett antal olika varianter, beroende på vilka applicerings- och funktionskrav som du ställer på produkten.

POLY-Elast SBS 6000

Här erbjuder vi en högkvalitativ SBS med en patenterad kombinations bärare, polyester & glasfiber. En mycket stark bärare som tillsammans med övriga parametrar – ger produkten dess utmärkta egenskaper och testresultat. Produkten levereras standard med en mörkgrå skifferbeläggning, men kan även erhållas i andra kulörer.

Green Roof

Vårt system för ”Gröna Tak”. I dag ställs det stora krav på miljö- och konsekvenshänsyn. Som ett svar på marknadens förväntningar, har vi här tagit fram ett system som väl tillgodoser dessa högt ställda krav och förväntningar.

Gå in under respektive produkt och läs mer om vilket tätskiktssystem som bäst uppfyller dina krav och behov.