VÅR FILOSOFI

DET ÄR FÖRST NÄR DET ÄR - TÄTT I ALLA LED – SOM TAKET BLIR PROBLEMFRITT TILL 100%.

Varje år renoveras det tak i Sverige för betydande summor. En stor del av dessa tak skulle, om materialval, arbetsutförande och underhåll från början givits bättre förutsättningar, haft en klart längre livslängd. Det är ett gemensamt ansvar att göra rätt från början, så att vi kan förlänga livslängden på taken, vilket i sin tur ger dig lägre kostnader. Men som vi kommer att visa – så kan de enskilda delarna aldrig var för sig bidra till ett bra resultat. Alla led måste hanteras rätt.

Där har du skälet till att vi arbetar efter filosofin – tätt i alla led. Det betyder helt enkelt att vi kombinerar det bästa materialet med det kunnigaste takmontörerna och noggrann uppföljning.

Förutom att det här helhetstänkandet hjälper dig att få ner underhållskostnaderna, så bidrar det också till att du slipper tänka på praktiska problem som materialval, arbetsmetoder, skötsel eller annat.

Allra mest nöjda blir vi förstås om vårt arbete får dig att glömma ditt tak helt!

ETT RIKTIGT BRA TÄTSKIKT PÅVERKAR TAKETS LIVSLÄNGD MED 20%.

Vi arbetar med en av de ledande tillverkarna av tätskikt!

Till skillnad mot vad många tror är inte tätskiktet det viktigaste för att ett tak skall bli tätt. Du måste också lägga fokus på takkonstruktionen, belastningen, arbetsutförandet och underhållet.

Men trots det ska du självklart vara mycket noga med valet av takmaterial!

TAKMONTÖRERNAS ARBETSMETODER PÅVERKAR TAKETS LIVSLÄNGD MED 60%.

Våra takmontörer är hantverkare med gammal yrkesstolthet. Kvalitet på taket skapas av skickliga hantverkare. Våra takmontörer är noga utvalda och har lång erfarenhet och god kunskap om både byggteknik och om de senaste takläggningsmetoderna. Vidareutbildning pågår ständigt, enligt fastlagt utbildningsplan. Det är faktiskt en mindre vetenskap att få tätt runt rör, hörn, vinklar och genomföringar.

Men för oss handlar hantverket också om någonting annat, idag ofta bortglömt, gammaldags omsorg. Under hela entreprenadtiden håller vi dig informerad om arbetets fortskridande. Vi följer naturligtvis gällande säkerhetsföreskrifter. Samtliga våra material kan appliceras med varmluftsvets, valet är ditt. Du kan alltid nå en ansvarig om du har några frågor. När vi lämnar ett färdigt arbete är det städat – du skall kunna se och känna att arbetet är professionellt gjort.

Våra takmontörer är inte bara hantverkare – de är även din partner när det gäller dina tak.

BESIKTNING OCH SKÖTSEL PÅVERKAR TAKETS LIVSLÄNGD MED 20%.

Vi lämnar inte ditt tak vind för våg efter avslutat arbete. Vi har ett bestämt mål med våra takarbeten. Din investering skall bli lönsam genom lägre underhållskostnader under takets hela livslängd.

Vårt arbete handlar således inte bara om ett tätt tak, utan om ett problemfritt tak. Därför utför vi tillsammans med dig, återkommande besiktningar av det levererade taket under hela garantitiden.

Vi åtar oss också gärna att ta hand om det löpande underhållet av ditt tak, t.ex. städa vår och höst.

Men vi stannar inte där. Eftersom livslängden är betydligt längre än garantitiden kan vi dessutom ta fram ett avtal om fortsatt besiktning och kontroll av ditt tak, efter garantitidens utgång.

Har du anlitat oss för takarbetet kan du sedan alltid ringa om du har frågor. Och vi håller dig uppdaterad om utvecklingen på takmarknaden.